Studentët - Universiteti Marin Barleti

Qeveria studentore është organizim i studentëve në Universitetin Marin Barleti, i përbërë nga përfaqësuesit e studentëve nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse të zgjedhur në mënyrë demokratike.

Objektivi themelor i Qeverisë së Studentëve është që të sigurojë zhvillimin akademik të studentëve dhe rritjen e tyre sociale dhe personale. Qeveria e Studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve.

Qeveria e Studentëve promovon, koordinon dhe inkurajon pjesëmarrjen e studentëve dhe përfaqësimin e ideve e opinioneve të tyre në organet drejtuese të Universitetit, në strukturat mësimore-kërkimore dhe synon garantimin e shërbimeve si:

• Funksionimin e Klubeve
• Shërbimeve dhe Aktiviteteve Sociale
• Përmirësimin e jetës në kampus

Senatorët 2019-2020

 1. Leo Topurja, Drejtësi viti 1
 2. Xheson Abazaj, Drejtësi viti 2
 3. Xhulja Xherimeja, Drejtësi viti 3
 4. Juna Koci, Psikologji viti 1
 5. Malfrida Hyka , Psikologji viti 2
 6. Katherine Madhi, Psikologji viti 3
 7. Jera Fetahu, Punë-Sociale, Viti 1
 8. Ygerta Tafili, Punë-Sociale, Viti 2
 9. Marjana Koceku, Shkenca-Politike, viti 2 
 10. Maila Koci, Shkenca-Politike, viti 3 
 11. Eva Sadik, Financë-Kontabilitet, viti 1
 12. Daniela Perndreca, Financë-Kontabilitet, viti 2
 13. Arjan Ruçi, Financë-Kontabilitet, viti 3
 14. Armela Shehaj, Financë –Bankë, viti 1
 15. Klea Tomicini, Menaxhim Biznesi viti 1
 16. Albi Okshtuni, Menaxhim Biznesi viti 2
 17. Petrit Selmani, Menaxhim Biznesi viti 3
 18. Elfenaida Dake, Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun, viti 1
 19. Erisa Lipo,  Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun, viti 2
 20. Koi Barbullushi, Informatikë e Aplikuar, viti 1
 21. Joel Melesini, Informatikë e Aplikuar, viti 2
 22. Sara Xhaxhollari, Informatikë e Aplikuar, viti 3
 23. Jurgena Porja, Arkitekturë, viti 1
 24. Marsela Selmani, Arkitekturë, viti 2
 25. Klejdi Pirushi, Arkitekturë, viti 3
 26. Ersona Nabolli,  Arkitekturë, viti 4
 27. Klea Biqiku, Arkitekturë, viti 5
 28. Igli Troksi,  Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente, viti 1
 29. Panajot Kosta Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente, viti 2
 30. Aurora Dauti, Opertator shëndeti, viti 1
 31. Anxhela Muçaj, Operator Shëndeti, viti 2
 32. Fotion Kreka, Operator Fitnesi, viti 1
 33. Kevi Ballabani, Operator Fitnesi, viti 2
 34. Manuela Haka, Teknikat e marketingut, shitjes dhe eventeve, viti 1
 35. Arold Rroshi, Profesionale TIK
 36. Kamela Zeka, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 1
 37. Stivi Kola, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 2
 38. Elmar Devolli, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 3
 39. Nikola Trebicka, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 4
 40. Anila Cuni, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 5
 41. Brian Bezhanaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 6
 42. Endri Troplini, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 7
 43. Redinel Gjikola, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 8
 44. Joan Tërova, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 1
 45. Oresti Gjonaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 2
 46. Martin Karemanaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 3
 47. Elxhi Runaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 4
 48. Fadil Shehi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 5
 49. Florenc Shehaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 6
 50. Ersilio Macaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 7
 51. Kristian Fidani, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 8
 52. Eridona Pasha, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 1
 53. Thodhoraq Marino, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 2
 54. Emin Qano, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 3
 55. Rafaela Zere, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 4
 56. Marin Agolli, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 5
 57. Nikolin Qose, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 6