Studentët - Universiteti "Barleti"

Qeveria Studentore është organizim i studentëve në Universitetin “Barleti”, i përbërë nga përfaqësuesit e studentëve nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse të zgjedhur në mënyrë demokratike. Objektivi themelor i Qeverisë së Studentëve është që të sigurojë zhvillimin akademik të studentëve dhe rritjen e tyre sociale dhe personale. Qeveria e Studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve. Qeveria e Studentëve promovon, koordinon dhe inkurajon pjesëmarrjen e studentëve dhe përfaqësimin e ideve e opinioneve të tyre në organet drejtuese të Universitetit, në strukturat mësimore-kërkimore dhe synon garantimin e shërbimeve si:

  • Funksionimin e Klubeve Studentore;
  • Shërbimeve dhe Aktiviteteve Sociale;
  • Përmirësimin e jetës në kampus.

Kriteret e përzgjedhjes për këtë status janë:

  1. Studentë të nivelit të lartë akademik.
  2. Frekuentues i rregullt në proçesin mësimor.
  3. Aftësi të mira komunikimi ku të shprehë entuziazmin e tij/saj.
  4. Sjellje korrekte dhe profesionale kur përfaqëson Universitetin "Barleti".

Programi i studimit “Financë-Kontabilitet”
Vjosana Cela, Financë-Kontabilitet, viti 2
Eva Mihana, Financë-Kontabilitet, viti 2
Programi i studimit “Financë, bankë, sigurime dhe pasuri të paluajtshme”
Sulltane Tusha, Financë, bankë, sigurime dhe pasuri të paluajtshme, viti 2
Armela Shehaj, Financë, bankë, sigurime dhe pasuri të paluajtshme, viti 3
Programi i studimit “Marketing, publicitet dhe marrëdhënie me publikun”
Romilda Bahollari, Marketing, publicitet dhe marrëdhënie me publikun, viti 2
Elfaneada Dake, Marketing, publicitet dhe marrëdhënie me publikun, viti 3

Programi i studimit “Arkitekturë”
Enerida Metani, Arkitekturë, viti 2
Jurgena Porja, Arkitekturë, viti 3
Marsjola Selmani, Arkitekturë, viti 4
Arda Kërkuti, Arkitekturë, viti 5
Programi i studimit “Informatikë e Aplikuar”
Artemisa Bajrami, Informatikë e Aplikuar, viti 2
Jurgen Spaho, Informatikë e Aplikuar, viti 2
Koi Barbullushi, Informatikë e Aplikuar, viti 3

Programi i studimit “Menaxhim Biznesi”
Jasmina Jano, Menaxhim Biznesi, viti 2
Klea Tomcini, Menaxhim Biznesi, viti 3

Programi i studimit “Drejtësi”
Arishela Abdi, Drejtësi, viti 2
Leo Topurja, Drejtësi, viti 3

Programi i studimit “Shkenca-Politike”
Danjela Gjoni, Shkenca-Politike, viti 2

Programi i studimit “Psikologji”
Adrian Gjonaj, Psikologji, viti 2
Juna Koçi, Psikologji, viti 3

Programi i studimit “Punë-Sociale”
Sara Bekteshi, Punë-Sociale, viti 2
Vilson Gjeloshaj, Punë-Sociale, viti 3 

Programi i studimit “Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente”
Celeste Cerpja, Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente, viti 2 
Igli Troksi, Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente, viti 3

Programi i studimit “Edukim Fizik dhe Sporte”
Era Arapi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 1
Daniel Kacabani, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 2
Arjold Dyshniku, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 3
Alondo Xhafa, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 4
Julian Talaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 6
Dorian Tepelena, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 9
Ina Brahja, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 10
Fabjona Hasani, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 1
Stivi Kola, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 2
Elmar Devolli, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 3
Nikola Trebicka, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 4
Esma Rrokja, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 5
Brian Bezhanaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 6
Endri Troplini, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 7
Redinel Gjikola, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 8