Studentët - Universiteti "Barleti"

Qeveria Studentore është organizim i studentëve në Universitetin “Barleti”, i përbërë nga përfaqësuesit e studentëve nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse të zgjedhur në mënyrë demokratike. Objektivi themelor i Qeverisë së Studentëve është që të sigurojë zhvillimin akademik të studentëve dhe rritjen e tyre sociale dhe personale. Qeveria e Studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve. Qeveria e Studentëve promovon, koordinon dhe inkurajon pjesëmarrjen e studentëve dhe përfaqësimin e ideve e opinioneve të tyre në organet drejtuese të Universitetit, në strukturat mësimore-kërkimore dhe synon garantimin e shërbimeve si:

  • Funksionimin e Klubeve Studentore;
  • Shërbimeve dhe Aktiviteteve Sociale;
  • Përmirësimin e jetës në kampus.

Kriteret e përzgjedhjes për këtë status janë:

  1. Studentë të nivelit të lartë akademik;
  2. Frekuentues i rregullt në proçesin mësimor;
  3. Aftësi të mira komunikimi ku të shprehë entuziazmin e tij/saj;
  4. Sjellje korrekte dhe profesionale kur përfaqëson Universitetin "Barleti".

Financë-Kontabilitet
Viti 1: Lidia Bakiu, E-mail: [email protected]
Viti 2: Erizarta Zera, E-mail: [email protected]
Viti 3: Eva Mihana, E-mail: [email protected]
Master: Denis Ndoci, E-mail: [email protected]

Financë, bankë, sigurime dhe pasuri të paluajtshme
Viti 1: Samuela Lile, E-mail [email protected]
Viti 2: Gresjana Bruçi, E-mail: gresjanabruci@student.umb.edu.al 
Viti 3: Armela Shehaj, E-mail: [email protected] 

Marketing, publicitet dhe marrëdhënie me publikun
Viti 1: Adelajda Daja , E-mail: [email protected]
Viti 2: Megi Hazizi, E-mail: [email protected] 
Viti 3: Elfaneada Dake, E-mail: [email protected] 

Arkitekturë
Viti 1: Tomas Kore, E-mail: [email protected]
Viti 1:Lorada Jemini , E-mail: [email protected]
Viti 2: Enerida Metani, E-mail: [email protected]
Viti 3: Jurgena Porja, E-mail: [email protected] 
Viti 4, Marsjola Selmani, E-mail: [email protected]
Viti 5, Arda Kërkuti, E-mail: [email protected]

Informatikë e Aplikuar
Viti 1: Fabio Arapi, E-mail: [email protected]
Viti 2: Jurgen Spaho, E-mail: [email protected] 
Viti 3: Koi Barbullushi, E-mail: [email protected] 
Master: Gevio Tabaku, E-mail: [email protected]

Menaxhim Biznesi
Viti 1: Hajdi Estrefi, E-mail: [email protected]
Viti 2: Leonard Uldedaj, E-mail: [email protected] 
Viti 3: Klea Tomcini, E-mail: [email protected] 

Drejtësi
Viti 1: Klea Shqypi, E-mail: [email protected] 
Viti 1:Medea Avduli, E-mail: [email protected]
Viti 2: Arishela Abdi, E-mail: [email protected] 
Viti 3: Leo Topurja, E-mail: [email protected] 
Master: Melisa Mulaj, E-mail: [email protected]

Shkenca-Politike
Viti 1: Dajana Ponari & Ueda Kollarja, E-mail: [email protected]
Viti 2: Estera Alushi, E-mail: [email protected]   

Psikologji
Viti 1: Sindi Fuga, E-mail: [email protected]
Viti 2: Adrian Gjonaj, E-mail: [email protected] 
Viti 3: Juna Koçi, E-mail: [email protected] 

Punë-Sociale
Viti 1: Megiana Doda, E-mail: [email protected]
Viti 2: Sara Bekteshi, E-mail: [email protected] 
Viti 3: Vilson Gjeloshaj, E-mail: [email protected] 

Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente
Viti 1: Darjo Seiti, E-mail: [email protected]
Viti 2: Çeleste Çerpja, E-mail: [email protected] 
Viti 3: Igli Troksi, E-mail: [email protected] 
Master: Panajot Kosta , E-mail: [email protected]

Edukim Fizik dhe Sporte
Romina Rroshi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 1
Klaudio Muho, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 2
Anxhelo Kuqali, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 3
Brajan Marku, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 4
Ajvi Rreceku, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 6
Redion Balla, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 7
Amarildo Ibraliu, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 8
Sonja Barjamaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 9
Era Arapi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 1
Daniel Kacabani, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 2
Arjold Dyshniku, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 3
Alondo Xhafa, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 4
Endri Pire, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 5
Julian Talaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 6
Blenard Xhaferraj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 7
Dorian Tepelena, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 9
Ina Brahja, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 10
Fabjona Hasani, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 1, E-mail: [email protected]
Stivi Koka, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 2, E-mail: [email protected]
Gabriele Bardheti, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 3, E-mail: [email protected]
Nikola Trebicka, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 4, E-mail: [email protected]
Esma Rrokja, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 5, E-mail: [email protected]
Valmir Cani, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 6, E-mail: [email protected]
Endri Troplini, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 7, E-mail: [email protected]
Marin Jaku, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 8, E-mail: [email protected]

Master Shkencor:
Oresti Gjonaj, E-mail: [email protected] 
Elxhi Runaj, E-mail: [email protected] 
Rafaela Zere, E-mail: [email protected] 

Master Profesional:
Martin Karemanaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 3, E-mail: [email protected] 
Fadil Shehi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 5, E-mail: [email protected] 

Kolegjet profesionalë
Herlin Goskolli, Teknik në pajisje elektronike dhe TIK., E-mail: [email protected]