Studentët - Universiteti "Barleti"

Qeveria Studentore është organizim i studentëve në Universitetin “Barleti”, i përbërë nga përfaqësuesit e studentëve nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse të zgjedhur në mënyrë demokratike. Objektivi themelor i Qeverisë së Studentëve është që të sigurojë zhvillimin akademik të studentëve dhe rritjen e tyre sociale dhe personale. Qeveria e Studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve. Qeveria e Studentëve promovon, koordinon dhe inkurajon pjesëmarrjen e studentëve dhe përfaqësimin e ideve e opinioneve të tyre në organet drejtuese të Universitetit, në strukturat mësimore-kërkimore dhe synon garantimin e shërbimeve si:

  • Funksionimin e Klubeve Studentore;
  • Shërbimeve dhe Aktiviteteve Sociale;
  • Përmirësimin e jetës në kampus.

Kriteret e përzgjedhjes për këtë status janë:

  1. Studentë të nivelit të lartë akademik;
  2. Frekuentues i rregullt në proçesin mësimor;
  3. Aftësi të mira komunikimi ku të shprehë entuziazmin e tij/saj;
  4. Sjellje korrekte dhe profesionale kur përfaqëson Universitetin "Barleti".

Financë-Kontabilitet
Viti 1: Elena Shaba, E-mail: [email protected]
Viti 2: Suela Saliaj, E-mail: [email protected]
Viti 3: Lisandra Frroku, E-mail: [email protected]
Master: Denada Peca, E-mail: [email protected]

Financë, bankë, sigurime dhe pasuri të paluajtshme
Viti 3: Bardhe Pacani, E-mail: [email protected]

Marketing, publicitet dhe marrëdhënie me publikun
Viti 1: Majs Hajazi, E-mail: [email protected]
Viti 2: Fjorela Shehaj, E-mail: [email protected]

Viti 3: Chiara Xhemo, E-mail: [email protected]

Arkitekturë
Viti 1: Dejvi Rakipi, E-mail: [email protected]
Viti 2:Arbana Shehu, E-mail: [email protected]
Viti 3: Ines Toska, E-mail: [email protected]
Viti 4: Enerida Metani, E-mail: [email protected]
Viti 5: Jurgena Porja, E-mail: [email protected]

Informatikë e Aplikuar
Viti 1: Arentina Methasani, E-mail: [email protected]
Viti 2: Niki Zaimi, E-mail: [email protected]
Viti 3: Fabio Arapi, E-mail: [email protected]
, Master: Ada Osmani, E-mail: [email protected] , Koi Barbullushi, E-mail: [email protected]

Menaxhim Biznesi
Viti 1: Megi Rizaj, E-mail: [email protected]
Viti 2: Arinda Merkuri, E-mail: [email protected]
Viti 3: Hajdi Estrefi, E-mail: [email protected]

Drejtësi
Viti 1: Katerina Smaçi, E-mail: [email protected]
Viti 2: Glerisa Çika, E-mail: [email protected]
Viti 3: Amelia Tushaj, E-mail: [email protected]
Viti 4: Konstandina Bile, E-mail: [email protected]

Shkenca-Politike
Viti 3: Dajana Ponari, E-mail: [email protected]
Master: Murat Hasa, E-mail: [email protected]

Psikologji
Viti 1: Ines Pojani, E-mail: [email protected]
Viti 2: Ester Kole, E-mail: [email protected]
Viti 3: Sara Shkodra, E-mail: [email protected]

Punë-Sociale
Viti 3: Pamela Deliu, E-mail: [email protected]

Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente
Viti 1: Argis Qerim, E-mail: [email protected]
Viti 2: Jozef Pali, E-mail: [email protected]
Viti 3: Darjo Seiti, E-mail: [email protected]
Master: Çeleste Çerpja, E-mail: [email protected]

Infermieri
Viti 1: Xhoana Imaku, E-mail: [email protected]
Viti 2: Amarildo Kola, E-mail: [email protected]

Farmaci
Viti 1: Arjela Marku, E-mail: [email protected]
Viti 2: Amelia Ibrahimi, E-mail: [email protected]

Fizioterapi
Viti 1: Erisa Zera, E-mail: [email protected]
Viti 2: Evi Kazani, E-mail: [email protected]

Stomatologji
Viti 1: Suada Kula, E-mail: [email protected]

Shkenca Kompjuterike
Viti 1: Anisa Koçeku, E-mail: [email protected]

Dizajn interieri dhe produkti
Viti 1: Savina Kajo, E-mail: [email protected]

Edukim Fizik dhe Sporte
Vesna Muzhaqi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 1+2, E-mail: [email protected]
Edison Gjoni, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 3, E-mail: [email protected]
Armando Brari, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 4, E-mail: [email protected]
Leo Xhafa, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 1, grupi 5+6, E-mail: [email protected]
Nikola Simoni, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 1+2, E-mail: [email protected]
Fatjona Dushku, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 3, E-mail: [email protected]
Tedi Xhela, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 4, E-mail: [email protected]
Sabjan Hysaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 5+6, E-mail: [email protected]
Sonja Barjamaj, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 1, E-mail: [email protected]
Romina Rroshi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 1, E-mail: [email protected]
Klaudio Muho, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 2, E-mail: [email protected]
Anxhelo Kuqali, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 3, E-mail: [email protected]
Brajan Marku, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 4, E-mail: [email protected]
Ajvi Rreceku, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 6, E-mail: [email protected]
Uiled Deliu, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 7, E-mail: [email protected]
Flori Rraja, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2, grupi 8, E-mail: [email protected]

Master “Edukim Fizik dhe Sporte”
Era Arapi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 1, E-mail: [email protected]
Alondo Xhafa, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 4, E-mail: [email protected]
Endri Pire, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 5, E-mail: [email protected]
Idriz Gerbi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 6, E-mail: [email protected]
Albi Subashi, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 7, E-mail: [email protected]
Eno Gora, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 8, E-mail: [email protected]
Dorian Tepelena, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 9, E-mail: [email protected]
Ina Brahja, Edukim Fizik dhe Sporte, viti 3, grupi 10, E-mail: [email protected]

Kolegjet profesionalë
Teknik në Operacione biznesi, Marketing dhe Shitje, Klaudio Vila, E-mail: [email protected]
Operator dhe këshillues në përkujdesje shëndetsore, Naze Kollçaku, E-mail: [email protected]
Teknik në pajisje elektronike dhe TIK, Herlin Goskolli, E-mail: [email protected]

REGJISTROHU NË NEWSLETTER