Foto Galeria e Lajmit
 
Të Lista e Lajmeve / EventevePrint
Marrëveshje bashkëpunimi me Kolegjin Evropian të Kosovës

Në kuadrin e bashkëpunimeve institucionale dhe mbarëkombëtare, SHLUJ “Universiteti “Marin Barleti”” kohët e fundit nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Kolegjin Evropian të Kosovës

Fokusi kryesor i kësaj marrëveshjeje ka qenë angazhimi për formime të përbashkëta në fushën e drejtësisë dhe të ekonomisë si edhe koordinimi për pjesëmarrje në projekte të përbashkëta në Programet Erasmus +.

SHLUJ “Universiteti “Marin Barleti”” me këtë rast u angazhua për të ndihmuar në zhvillimin e mëtejshëm të studimeve evropiane të Kolegjit Evropian të Kosovës nëpërmjet aktiviteteve të katedrës së tij “Zhan Mone”