Studentët - Universiteti "Barleti"

Ky klub synon të përfshijë studentë të cilët janë të prirur drejt një të menduari dhe gjykimi kritik, që janë të hapur për debate konstruktive dhe gjithashtu janë të hapur të pranojnë mendimin ndryshe. Profesionistë e specialistë të profileve të së drejtës private, penale, publike dhe administrative, marrëdhënieve ndërkombëtare, të drejtës ndërkombëtare dhe BE-së, si dhe ekspertë të fushës të së drejtës, zhvillojnë trajnime të veçanta me studentët. Organizimi i seminareve, gjyqeve simuluese, debateve shkencore apo orëve të hapura mbi interpretimin e funksionimit të gjykatave shqiptare dhe ndërkombëtare, synon të edukojë anëtarët e këtij klubi për të bashkëvepruar me profesionistë të fushave përkatëse më pranë profesionit të tyre.

SI DO TË FUNKSIONOJË KLUBI?

Pjesë e këtij klubi do të jenë studentët e drejtësisë dhe të shkencave politike të Universitetit Barleti, studentë nga degë të tjera, të cilët kanë dëshirë të thellojnë njohuritë e tyre në fushën e ligjit dhe të drejtësisë dhe gjimnazistë nga e gjithë Shqipëria, që kanë prirje në këto dy fusha dhe synojnë të zgjedhin për drejtim të jetës së tyre profesionale ndonjë prej këtyre dy fushave.

KUSH MUND TË BËHET PJESË E KËTIJ KLUBI?

Çdo student i departamentit të drejtësisë dhe i departamentit të shkencave politike të Universitetit Barleti;, Cilido student tjetër që dëshiron të thellojë njohuritë nga fusha e ligjit dhe e politikës në Shqipëri dhe ka interes të hulumtojë më shumë mbi rregullimet ligjore në fushën përkatëse (arkitekturë, IT, ekonomi, etj).

Si mund të aplikoni për të qenë pjesë e Klubit?

  • 13 Maj 2024

"DREJTËSIA NË FOKUS, ARMË PËR PUSHTET APO MBUROJË PËR SHOQËRINË"

Më shumë
Alumni të suksesshëm, Mustafa Llani rikthehet në Barlet për të promovuar librin e tij
  • 25 Prill 2024

Alumni të suksesshëm, Mustafa Llani rikthehet në Barlet për të promovuar librin e tij " E drejta kibernetike dhe Inteligjenca Artificiale"

Më shumë
  • 08 Prill 2024

Eksperienca e studentëve të Drejtësisë në projektin e UNDP

Më shumë
Eksperienca e studentëve të Drejtësisë në projektin e UNDP
Studentët e UniBA pjesë e konkursit rajonal të Fakulteteve të Drejtësisë
  • 03 Prill 2024

Studentët e UniBA pjesë e konkursit rajonal të Fakulteteve të Drejtësisë

Më shumë
  • 27 Mars 2024

Klubi Ligj dhe Qeverisje, trajnim me studentët “Formulimi i argumentit dhe komunikimi”

Më shumë
Klubi Ligj dhe Qeverisje, trajnim me studentët “Formulimi i argumentit dhe komunikimi”
100 Risi Sociale nga Finlanda
  • 16 Janar 2024

100 Risi Sociale nga Finlanda

Më shumë

FUNKSIONI I KLUBIT

Klubi duhet të mblidhet të paktën një herë në muaj. Klubi do të ngrihet, zhvillohet dhe mbështetet nga: mentorët e Klubit, Dr. Erion Kristo dhe LLM &MSc Edlira Lloha, nga Qeveria Studentore, Dekani i Studentit, dhe Alumni. Qëllimi është që Klubi të nisë të ketë pavarësi në funksionim dhe të vetë-ndërmarrë nisma dhe evente në fushën e Ligjit dhe të Qeverisjes .

Klubi do të ketë aktivitete periodike të cilat kanë për qëllim:

- Të shkëmbejnë ide;
- Të diskutojnë mbi probleme të rëndësishme ligjore dhe politike;
- Të përfshihen dhe të kontribuojnë për zgjidhjen e problemeve me natyrë ligjore në kuadër të Klinikës Ligjore të Universitetit “Barleti”
- Të përfshihen në propagandimin e vlerave universale dhe të drejtave të njeriut dhe për zhvillimin e një kulture qytetare te të rinjtë.

Aktivitete 3 mujore të parashikuara në këtë klub janë:

- “Kontrata e qirasë së shtëpisë/ apartamentit”
- “Të drejtat e njeriut në Internet”
- Të rinjtë dhe emigrimi, shkaqet e emigracionit të të rinjve, të drejtat e një personi që emigron.

Struktura e klubit

MENTOR I KLUBIT:

Dr. Erion Kristo dhe LLM & MSc Edlira Lloha

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
...
Telefon:
E-mail:
web: www.umb.edu.al

KOORDINATORË TË KLUBIT:

...

SEKRETARE E KLUBIT:

...

REGJISTROHU NË NEWSLETTER