Studentët - Universiteti "Barleti"

Klubi ka për mision ndërtimin e një skuadre vullnetarësh nga Barletasit për qëllim kultivimin, zgjerimin dhe mësimin e ndjenjave njerëzore në shoqërinë shqiptare, nëpërmjet pjesëmarrjes në aktivitete dhe organizime të ndryshme vullnetare në institucione si jetimore, shtëpi të moshuarish, qendra rehabilitimi, shkolla, kopshte, të cilat synojnë sensibilizimin e studentëve dhe përfshirjen e tyre në fushata humanitare.

SI DO TË FUNKSIONOJË KLUBI?

Pjesë e këtij klubi do të jenë studentë të “Universitetit Barleti” nga të gjitha programet e studimit, Alumni dhe gjimnazistë nga e gjithë Shqipëria. Ky klub ka për qëllim që të motivoj dhe të ofroj mbështetje për studentët Barletas të cilët kanë dëshirë të japin kontributin e tyre në shoqëri nëpërmjet nismave e aksioneve humanitare. Klubi duhet të mblidhet të paktën një herë në muaj në varësi të nismës humanitare. Klubi do të ngrihet, zhvillohet dhe mbështetet nga: Qeveria Studentore, Dekani i Studentit, dhe Alumni. Qëllimi është që klubi të nisë të ketë pavarësi në funksionim dhe të vetë-ndërmarrë nisma.

KUSH MUND TË BËHET PJESË E KËTIJ KLUBI?

Çdo student i “Universitetit Barleti”

Si mund të aplikoni për të qenë pjesë e Klubit?

  • 19 Dhjetor 2023

Klubi i Vullnetarëve në Qendrën Arsis

Më shumë
Klubi i Vullnetarëve në Qendrën Arsis
Barletasit për humanizmin
  • 15 Dhjetor 2023

Barletasit për humanizmin

Më shumë
  • 02 Maj 2023

Klubi i Vullnetarëve në ndihmë të familjes Disha

Më shumë
Klubi i Vullnetarëve në ndihmë të familjes Disha
Barletasit në ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti në Turqi dhe Siri
  • 16 Shkurt 2023

Barletasit në ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti në Turqi dhe Siri

Më shumë
  • 27 Janar 2023

Një ditë në shtëpinë e të moshuarve me klubin e vullnetarëve

Më shumë
Një ditë në shtëpinë e të moshuarve me klubin e vullnetarëve
Klubi i vullnetarëve vazhdon misionin në ndihmë të familjeve në vështirësi ekonomike
  • 16 Dhjetor 2022

Klubi i vullnetarëve vazhdon misionin në ndihmë të familjeve në vështirësi ekonomike

Më shumë

FUNKSIONI I KLUBIT

Klubi duhet të mblidhet të paktën një herë në muaj. Klubi do të ngrihet, zhvillohet dhe mbështetet nga: mentorët e Klubit, Dr. Erion Kristo dhe LLM &MSc Edlira Lloha, nga Qeveria Studentore, Dekani i Studentit, dhe Alumni. Qëllimi është që Klubi të nisë të ketë pavarësi në funksionim dhe të vetë-ndërmarrë nisma dhe evente në fushën e Ligjit dhe të Qeverisjes .

Klubi do të ketë aktivitete periodike të cilat kanë për qëllim:

- Ndërtimi i një skuadre vullnetarësh nga Barletasit;
- Pjesëmarrje në aktivitete dhe organizime të ndryshme vullnetare;
- Sensibilizimin e shoqërisë dhe përfshirjen e tyre në fushata humanitare;
- Ideimin e aksioneve humanitare.

Aktivitete 3 mujore të parashikuara në këtë klub janë:

- Hapja e thirrjes për aplikim;
- Selektimi i aplikantëve bazuar në kontributin e tyre në nismat humanitare;
- Realizimi i aksioneve humanitare një herë në muaj.

Struktura e klubit

MENTOR I KLUBIT:

Dr. Elda Mamoçi

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
Telefon:
E-mail: [email protected]
web: www.umb.edu.al

KOORDINATORË TË KLUBIT:

1. Alban Bermeta
2. Kristina Gjyla
3. Laura Rexhepi
4. Melisa Mulaj

SEKRETARE E KLUBIT:

Benalda Musaku

REGJISTROHU NË NEWSLETTER