Studentët - Universiteti "Barleti"

Universiteti Barleti është universitet i krijuar me qëllim mbështetjen e vazhdueshëm të sipërmarrësve, duke incentivuar sipërmarrjen tek studentet e universitetit si dhe duke qenë faktori impakti në ekosistem.

Ky klub ka për qëllim që të motivoj dhe të ofroj mbështetje për studentët Barletas të cilët inspirojnë të bëhen sipërmarrës. Klubi i Sipërmarrësit Barletas do të zhvillohet në një ambient ku anëtarët e tij do të kenë mundësi të ndërveprojnë edhe me sipërmarrës të tjerë. Studentët në këtë klub do tëangazhohen në zhvillimin e një biznesi, duke punuar për një biznes plan dhe faza finale është hedhja në treg e një startup-i.

SI DO TË FUNKSIONOJË KLUBI?

Pjesë e këtij klubi do të jenë studentëtë universitetit Barleti (kryesisht profili ekonomisë, por nuk përjashtohenstudentëtë profileve të tjera qëkanë ide biznesi) studentëtëcilëtkanënjë ide biznesi dhe kanëdëshirëtë ndjekin aktivitete dhe trajnimet e nevojshmenë lidhje me startup-et dhe sipërmarrjen. Klubi duhet të mblidhet të paktën një herë në muaj përtë diskutuar dhe propozuar edhe ide të tjera aktivitetesh, eventesh, etj. Klubi do të ngrihet, zhvillohet dhe mbështetet nga: Dekani i Studentit, Alumni dhe Triple City. Qëllimi është qëKlubi të nis të ketë pavarësi në funksionim dhe të vetë-ndërmarr nisma dhe evente në fushën e sipërmarrjes.

KUSH MUND TË BËHET PJESË E KËTIJ KLUBI?

- Çdo student aktual i universitetit Barleti i cili ka një ide biznesi;
- Çdo sutdent qe ka dëshirët ndjek aktivitetet sipërmarrësetë klubit;

  • 17 Prill 2024

NIS CREATIVE BUSINESS CUP 2024!

Më shumë
NIS CREATIVE BUSINESS CUP 2024!
Alumni Talking/ Njihuni me historinë e Alumna Xhoana Luli
  • 07 Mars 2024

Alumni Talking/ Njihuni me historinë e Alumna Xhoana Luli

Më shumë
  • 18 Janar 2024

Debati Karl Popper

Më shumë
Debati Karl Popper
UniBadcast 3 - Podcast
  • 04 Janar 2024

UniBadcast 3 - Podcast

Më shumë
  • 03 Janar 2024

UniBadcast 2- Podcast

Më shumë
UniBadcast 2- Podcast
Sipërmarrësi global ndan përvojën e tij me studentët e UniBA
  • 14 Dhjetor 2023

Sipërmarrësi global ndan përvojën e tij me studentët e UniBA

Më shumë

FUNKSIONI I KLUBIT

Klubi duhet të mblidhet të paktën një herë në muaj përtë diskutuar dhe propozuar edhe ide të tjera aktivitetesh, eventesh, etj. Klubi do të ngrihet, zhvillohet dhe mbështetet nga: Dekani i Studentit, Alumni dhe Triple City. Qëllimi është që Klubi të nis të ketë pavarësi në funksionim dhe të vetë-ndërmarr nisma dhe evente në fushën e sipërmarrjes.

Aaktivitete periodike të cilat kanë për qëllim:

- Të motivojnë sipërmarrësit e rinj;
- Të shkëmbejnë ide;
- Të strukturojnëidenë e tyre;
- Të punojë mbi një plan biznesi ;
- Tëprezantojnëidenë përpara një jurie, sipërmarrësve potencial, etj ;
- Të nisin një biznes ;
- Tëpropozojnë zgjidhje për problemeqë shtrohen nga biznese partnere të universitetit, (case study), etj.

Aktivitete të parashikuara në këtë klub janë

- Hapja e thirrjes për aplikim;
- Selektimi i aplikantëve bazuar në iden e biznesit;
- Parashtrimi i problemeve nga biznese partnere të UniBa tek studentët e këtij Klubi me qëllim dhënien e zgjidhjes inovative nga studentët e klubit;
- Trajnimi I ( nga ideja në plan);
- Trajnimi II ( Plani i Biznesit);
- Trajnimi III ( Plani Financiar);
- Trajnimi IV ( Marketingu dixhital);
- MEET THE ENTREPRENEUR;
- Final Pitching/3 idetë fituese do të inkubohen në Triple City për 3 muaj.

Struktura e klubit

MENTOR I KLUBIT:

...

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
...
Telefon:
E-mail:
web: www.umb.edu.al

KOORDINATORË TË KLUBIT:

...

SEKRETARE TË KLUBIT:

...

REGJISTROHU NË NEWSLETTER