Studentët - Universiteti "Barleti"

Agjenda e këtij Klubi ka për qëllim rritjen e perspektivave të tyre të ardhshme dhe të mbështesë avancimin më tej të karrierës së re. Në këtë klub do të realizohen një sërë aktivitetesh në dobi dhe në ndihmë të studentëve, me fokus zhvillimin dhe rehabilitimin e aftësive individuale dhe profesionale të tyre, për t’u bërë konkurues në tregun e punës.

SI DO TË FUNKSIONOJË KLUBI?

Pjesë e këtij klubi do tëjenë të gjithëstudentëte Universitetit Barleti dhe të diplomuar në Barlet, të cilët janë të interesuar për thellimin e njohurive të tyre në lidhje me tregun e punës dhe të qënit sa më i/e suksesshme në të, intervista pune, testime, orientim dhe këshillim nga ekspertë karriere, mbështetje në zhvillimin e aftësive karizmatike dhe atyre të lidershipit, mbështetje në zhvillimin e aftësive të së folurës në publik etj.

KUSH MUND TË BËHET PJESË E KËTIJ KLUBI?

- Çdo student aktual i universitetit Barleti;
- Çdo sudent i diplomuar i universitetit Barleti;
- Çdo student/maturant që ka dëshirëtë ndjekë aktivitetet e Klubit.

  • 19 Prill 2024

“Uniba Work Fair”

Më shumë
“Uniba Work Fair”
Alumni Talking - Arjan Ruçaj
  • 27 Mars 2024

Alumni Talking - Arjan Ruçaj

Më shumë
  • 08 Mars 2024

Studentët njihen me historinë e kompanisë Easy Pay Albania

Më shumë
Studentët njihen me historinë e kompanisë Easy Pay Albania
Si të shkruajmë një CV dhe letër motivimi?
  • 16 Janar 2024

Si të shkruajmë një CV dhe letër motivimi?

Më shumë
  • 01 Dhjetor 2023

UniBA marrëveshje me SFC Albania për punësimin e studentëve

Më shumë
UniBA marrëveshje me SFC Albania për punësimin e studentëve
Klubi i Karrierës sesion këshillimi me temë “Understanding your skills and strengths”
  • 13 Nëntor 2023

Klubi i Karrierës sesion këshillimi me temë “Understanding your skills and strengths”

Më shumë

FUNKSIONI I KLUBIT

Klubi i Karrierës ka për qëllim funksional: Dërgim i njoftimeve/thirrjeve konkrete për internshipe dhe punësim për të gjithë studentët e anëtarësuar në klub, sipas porfileve të tyre të studimit në Barlet, Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me biznese të ndryshme brenda vendit(nepermjet zyres se Karrieres) dhe aktivitete cdo mujore.

aktivitete cdo mujore të cilat kanë për qëllim:

- Këshillim karriere;
- Trajnime se si të mund të zhvillojnë një intervistë të suksesshme pune;
- Modele suksesi;
- Zhvillimin e aftësive të të folurit në publik dhe vetëbesimit;
- Kurse profesionale;
- Takim me ekspertë karriere etj.

Aktivitete të parashikuara në këtë klub janë

- Hapja e thirrjes për aplikim;
- Takim i parë për t’i pyetur anëtarët e klubit në lidhje me interesat e tyre;
- Manual Karriere;
- Këshillim Karriere;
- Këshillim Psikologjik për karrieren;
- Trajnim, si të zhvillojmë një intervistë të suksseshme pune;
- PARAIRI I PUNËS;
- Kurse profesionale për Soft Skills;

Struktura e klubit

MENTOR I KLUBIT:

Msc. Grejsa DUSHKU, Pergjegjese e zyrës së Karrierës dhe Alumnit

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
Zyra e Karrierës dhe Alumni 
Telefon: +355 69 99 28 009
E-mail: [email protected]
web: www.umb.edu.al

KOORDINATORË TË KLUBIT:
(Mandat 4 mujor nëntor-shkurt)

1. Sarah Behlula, koordinatore për studentët e viteve të para, anëtarë të Klubit;
2. Hajdi Estrefi, koordinatore për studentët e të gjithë viteve të tjera (pervec viteve të para);
3. Artemisa Rexhmataj, koordinatore e përgjithshme e të gjithë anëtarëve të Klubit;

SEKRETARE TË KLUBIT:

1. Floriana Pasha
2. Klea Shqypi

REGJISTROHU NË NEWSLETTER