Studentët - Universiteti "Barleti"

Agjenda e këtij Klubi ka për qëllim rritjen e perspektivave të tyre të ardhshme dhe të mbështesë avancimin më tej të karrierës së re. Në këtë klub do të realizohen një sërë aktivitetesh në dobi dhe në ndihmë të studentëve, me fokus zhvillimin dhe rehabilitimin e aftësive individuale dhe profesionale të tyre, për t’u bërë konkurues në tregun e punës.

SI DO TË FUNKSIONOJË KLUBI?

Pjesë e këtij klubi do tëjenë të gjithëstudentëte Universitetit Barleti dhe të diplomuar në Barlet, të cilët janë të interesuar për thellimin e njohurive të tyre në lidhje me tregun e punës dhe të qënit sa më i/e suksesshme në të, intervista pune, testime, orientim dhe këshillim nga ekspertë karriere, mbështetje në zhvillimin e aftësive karizmatike dhe atyre të lidershipit, mbështetje në zhvillimin e aftësive të së folurës në publik etj.

KUSH MUND TË BËHET PJESË E KËTIJ KLUBI?

- Çdo student aktual i universitetit Barleti;
- Çdo sudent i diplomuar i universitetit Barleti;
- Çdo student/maturant që ka dëshirëtë ndjekë aktivitetet e Klubit.

  • 07 Mars 2023

Meeting a successful Alumni

Më shumë
Meeting a successful Alumni
Work&Travel Germany 2023-Victoria Recruitment Albania
  • 08 Shkurt 2023

Work&Travel Germany 2023-Victoria Recruitment Albania

Më shumë
  • 23 Janar 2023

Punësimi sezonal për studentët 2023 DIMAK Albania

Më shumë
Punësimi sezonal për studentët 2023 DIMAK Albania
Alumni Talking Business znj. Irena Burimi
  • 27 Dhjetor 2022

Alumni Talking Business znj. Irena Burimi

Më shumë
  • 16 Nëntor 2022

Studentët e viteve të para prezantohen me Klubin e Karrierës

Më shumë
Studentët e viteve të para prezantohen me Klubin e Karrierës
Bazat psikologjike të rritjes së karrierës - Psikologe Denata Toçe
  • 09 Qershor 2022

Bazat psikologjike të rritjes së karrierës - Psikologe Denata Toçe

Më shumë

FUNKSIONI I KLUBIT

Klubi i Karrierës ka për qëllim funksional: Dërgim i njoftimeve/thirrjeve konkrete për internshipe dhe punësim për të gjithë studentët e anëtarësuar në klub, sipas porfileve të tyre të studimit në Barlet, Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me biznese të ndryshme brenda vendit(nepermjet zyres se Karrieres) dhe aktivitete cdo mujore.

aktivitete cdo mujore të cilat kanë për qëllim:

- Këshillim karriere;
- Trajnime se si të mund të zhvillojnë një intervistë të suksesshme pune;
- Modele suksesi;
- Zhvillimin e aftësive të të folurit në publik dhe vetëbesimit;
- Kurse profesionale;
- Takim me ekspertë karriere etj.

Aktivitete të parashikuara në këtë klub janë

- Hapja e thirrjes për aplikim;
- Takim i parë për t’i pyetur anëtarët e klubit në lidhje me interesat e tyre;
- Manual Karriere;
- Këshillim Karriere;
- Këshillim Psikologjik për karrieren;
- Trajnim, si të zhvillojmë një intervistë të suksseshme pune;
- PARAIRI I PUNËS;
- Kurse profesionale për Soft Skills;

Struktura e klubit

MENTOR I KLUBIT:

Msc. Grejsa DUSHKU, Pergjegjese e zyrës së Karrierës dhe Alumnit

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
Zyra e Karrierës dhe Alumni 
Telefon: +355 69 99 28 009
E-mail: [email protected]
web: www.umb.edu.al

KOORDINATORË TË KLUBIT:
(Mandat 4 mujor nëntor-shkurt)

1. Sarah Behlula, koordinatore për studentët e viteve të para, anëtarë të Klubit;
2. Hajdi Estrefi, koordinatore për studentët e të gjithë viteve të tjera (pervec viteve të para);
3. Artemisa Rexhmataj, koordinatore e përgjithshme e të gjithë anëtarëve të Klubit;

SEKRETARE TË KLUBIT:

1. Floriana Pasha
2. Klea Shqypi

REGJISTROHU NË NEWSLETTER