Studentët - Universiteti "Barleti"

Universiteti Barleti, si universitet aplikativ dhe kreativ, ka për qëllimmbështetjen e vazhdueshëm të profesionisteve te rinj, për të qenë faktor impakti nëmjedisin ku jetojmë.

Ky klub ka për qëllim që të motivojë, të stimulojëdhe të ofrojë mbështetje për studentët kreative të Universitetit Barleti të cilët kane pasione, kane ide kreative dhe kane nevoje per nje platforme ku mund ti shprehin ato.

Qëllimi i këtij klubi është të pasurojë stilin e jetës së studentëve përmes seminareve të ndryshme të projektimit, leksioneve të hapura nga arkitektë të rëndësishëm të huaj dhe vendas, vizitave në kantier, konkurseve dhe ngjarjeve brenda kampusit. Arkitektët e rinj mund të bashkëveprojnë me profesorët dhe emrat e njohur të arkitekturës në vend, për të realizuar projektet e tyre dhe për të ndarë eksperienca të vlefshme për karrierën e tyre në vazhdim.

SI DO TË FUNKSIONOJË KLUBI?

Pjesë e këtij klubi do tëjenëstudentëtë universitetit Barleti (kryesisht profili i arkitekturës, por nuk përjashtohenedhe studentëtë profileve të tjera qëkanë ide biznesi),studentëtëcilëtkanë ide inovative krijuese dhe kanëdëshirëtë ndjekin aktivitete dhe trajnime të nevojshmenë lidhje me startup-et dhe krijimet e reja.

KUSH MUND TË BËHET PJESË E KËTIJ KLUBI?

Çdo student i universitetit Barleti, Çdo sudent që kaaftësi krijuese dhe projektuese, Çdo student që ka dëshirëtë ndjekë aktivitete ne lidhje me arkitekturen, qytetin, trashegimine kulturore.

Si mund të aplikoni për të qenë pjesë e Klubit të Arkitekteve BARLETAS?

  • 08 Prill 2024

Klubi i Arkitektëve Barletas, pjesë e projektit të rinovimit të bibliotekës së shkollës “Sinan Tafaj”

Më shumë
Klubi i Arkitektëve Barletas, pjesë e projektit të rinovimit të bibliotekës së shkollës “Sinan Tafaj”
Ekspozita ''Banesa Tradicionale''
  • 20 Dhjetor 2023

Ekspozita ''Banesa Tradicionale''

Më shumë
  • 06 Prill 2023

Arti si Njohje - Z.Edison Ceraj

Më shumë
Arti si Njohje - Z.Edison Ceraj
Ekspozita “Fairytopia Land”
  • 21 Mars 2023

Ekspozita “Fairytopia Land”

Më shumë
  • 16 Mars 2023

Barletasit në ditën e verës

Më shumë
Barletasit në ditën e verës
Barletasit në ditën e verës
  • 16 Mars 2023

Barletasit në ditën e verës

Më shumë

FUNKSIONI I KLUBIT

Klubi duhet të mblidhet tëpaktënnjëherënë muaj përtë diskutuar dhe propozuar edhe ide të tjera aktivitetesh, eventesh, etj.

Klubi do tëketë aktivitete periodike të cilat kanë pë rqëllim:

- Tëmotivojnëarkitektët e rinj,
- Tëshkëmbejnë ide,
- Tënjihen me kantiere të ndryshme në Tiranë dhe me sisteme të ndryshme ndërtimi,
- Të punojnënje projekt arkitektonik apo artistik,
- Tëprezantojnëidenë përpara një jurie,
- Tëiniciojnënjëstart-up te qëndrueshem,
- Tëpropozojnë zgjidhje për problemeqë shtrohen nga zhvillimet aktuale urbanistike dhe arkitektonike lidhur me çeshtjet sociale, etj.

Aktivitete 3 mujore të parashikuara në këtë klub janë:

- Hapja dhe thirrjes për aplikim
- Selektimi i aplikantëve bazuar në idenë e biznesit
- Vizita ne Kompani dhe Projekte konkrete lidhur mebizneset partnere
- Vizita ne Kantier,
- Perfshirja ne aktivitete krijuese,
- Takime per te rritur aftesite per te menaxhuar projekte;
- Pjesemarrje ne konkurse per menaxhimin e projekteve individuale dhe tërësorë.

Struktura e klubit

MENTOR I KLUBIT:

PhD. Ark. Etleva Dobjani

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
...
Telefon:
E-mail:
web: www.umb.edu.al

KOORDINATORË TË KLUBIT:

1. Erisa Mema, koordinatore për studentët, anëtarë të Klubit.

SEKRETARE E KLUBIT:

1. Bronilda Tetaj

REGJISTROHU NË NEWSLETTER