Students - Barleti University

Students - Barleti University

Agjenda e këtij Klubi ka për qëllim rritjen e perspektivave të tyre të ardhshme dhe të mbështesë avancimin më tej të karrierës së re. Në këtë klub do të realizohen një sërë aktivitetesh në dobi dhe në ndihmë të studentëve, me fokus zhvillimin dhe rehabilitimin e aftësive individuale dhe profesionale të tyre, për t’u bërë konkurues në tregun e punës.

SI DO TË FUNKSIONOJË KLUBI?

Pjesë e këtij klubi do tëjenë të gjithëstudentëte Universitetit Barleti dhe të diplomuar në Barlet, të cilët janë të interesuar për thellimin e njohurive të tyre në lidhje me tregun e punës dhe të qënit sa më i/e suksesshme në të, intervista pune, testime, orientim dhe këshillim nga ekspertë karriere, mbështetje në zhvillimin e aftësive karizmatike dhe atyre të lidershipit, mbështetje në zhvillimin e aftësive të së folurës në publik etj.

KUSH MUND TË BËHET PJESË E KËTIJ KLUBI?

- Çdo student aktual i universitetit Barleti;
- Çdo sudent i diplomuar i universitetit Barleti;
- Çdo student/maturant që ka dëshirëtë ndjekë aktivitetet e Klubit.

  • 19 Prill 2024

More
“Uniba Work Fair”
Alumni Talking - Arjan Ruçaj
  • 27 Mars 2024

More
  • 08 Mars 2024

More
Studentët njihen me historinë e kompanisë Easy Pay Albania
Si të shkruajmë një CV dhe letër motivimi?
  • 16 Janar 2024

More
  • 01 Dhjetor 2023

More
UniBA marrëveshje me SFC Albania për punësimin e studentëve
Klubi i Karrierës sesion këshillimi me temë “Understanding your skills and strengths”
  • 13 Nëntor 2023

More

FUNKSIONI I KLUBIT

Klubi i Karrierës ka për qëllim funksional: Dërgim i njoftimeve/thirrjeve konkrete për internshipe dhe punësim për të gjithë studentët e anëtarësuar në klub, sipas porfileve të tyre të studimit në Barlet, Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me biznese të ndryshme brenda vendit(nepermjet zyres se Karrieres) dhe aktivitete cdo mujore.

...
...
...
...

Struktura e klubit

MENTOR I KLUBIT:

Msc. Grejsa DUSHKU, Pergjegjese e zyrës së Karrierës dhe Alumnit

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
Zyra e Karrierës dhe Alumni 
Telefon: +355 69 99 28 009
E-mail: [email protected]
web: www.umb.edu.al

KOORDINATORË TË KLUBIT:
(Mandat 4 mujor nëntor-shkurt)

1. Sarah Behlula, koordinatore për studentët e viteve të para, anëtarë të Klubit;
2. Hajdi Estrefi, koordinatore për studentët e të gjithë viteve të tjera (pervec viteve të para);
3. Artemisa Rexhmataj, koordinatore e përgjithshme e të gjithë anëtarëve të Klubit;

SEKRETARE TË KLUBIT:

1. Floriana Pasha
2. Klea Shqypi

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER