Students - Barleti University

Students - Barleti University

Universiteti Barleti, si universitet aplikativ dhe kreativ, ka për qëllimmbështetjen e vazhdueshëm të profesionisteve te rinj, për të qenë faktor impakti nëmjedisin ku jetojmë.

Ky klub ka për qëllim që të motivojë, të stimulojëdhe të ofrojë mbështetje për studentët kreative të Universitetit Barleti të cilët kane pasione, kane ide kreative dhe kane nevoje per nje platforme ku mund ti shprehin ato.

Qëllimi i këtij klubi është të pasurojë stilin e jetës së studentëve përmes seminareve të ndryshme të projektimit, leksioneve të hapura nga arkitektë të rëndësishëm të huaj dhe vendas, vizitave në kantier, konkurseve dhe ngjarjeve brenda kampusit. Arkitektët e rinj mund të bashkëveprojnë me profesorët dhe emrat e njohur të arkitekturës në vend, për të realizuar projektet e tyre dhe për të ndarë eksperienca të vlefshme për karrierën e tyre në vazhdim.

SI DO TË FUNKSIONOJË KLUBI?

Pjesë e këtij klubi do tëjenëstudentëtë universitetit Barleti (kryesisht profili i arkitekturës, por nuk përjashtohenedhe studentëtë profileve të tjera qëkanë ide biznesi),studentëtëcilëtkanë ide inovative krijuese dhe kanëdëshirëtë ndjekin aktivitete dhe trajnime të nevojshmenë lidhje me startup-et dhe krijimet e reja.

KUSH MUND TË BËHET PJESË E KËTIJ KLUBI?

Çdo student i universitetit Barleti, Çdo sudent që kaaftësi krijuese dhe projektuese, Çdo student që ka dëshirëtë ndjekë aktivitete ne lidhje me arkitekturen, qytetin, trashegimine kulturore.

Si mund të aplikoni për të qenë pjesë e Klubit të Arkitekteve BARLETAS?

  • 08 Prill 2024

More
Klubi i Arkitektëve Barletas, pjesë e projektit të rinovimit të bibliotekës së shkollës “Sinan Tafaj”
Ekspozita ''Banesa Tradicionale''
  • 20 Dhjetor 2023

More
  • 06 Prill 2023

More
Arti si Njohje - Z.Edison Ceraj
Ekspozita “Fairytopia Land”
  • 21 Mars 2023

More
  • 16 Mars 2023

More
Barletasit në ditën e verës
Barletasit në ditën e verës
  • 16 Mars 2023

More

FUNKSIONI I KLUBIT

Klubi duhet të mblidhet tëpaktënnjëherënë muaj përtë diskutuar dhe propozuar edhe ide të tjera aktivitetesh, eventesh, etj.

...
...
...
...

Struktura e klubit

MENTOR I KLUBIT:

PhD. Ark. Etleva Dobjani

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
...
Telefon:
E-mail:
web: www.umb.edu.al

KOORDINATORË TË KLUBIT:

1. Erisa Mema, koordinatore për studentët, anëtarë të Klubit.

SEKRETARE E KLUBIT:

1. Bronilda Tetaj

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER