Stafi i Zyrës

Stafi i Zyrës

Nën drejtimin e Dekanit të Studentëve,

Elona BANO student.dean@umb.edu.al

Zyra e Shërbime Studentore përfaqësohet nga:

Anisa BRANO

Zyra e Shërbimeve Studentore

studclub.coord@umb.edu.al

Erion KRISTO

Zyra e Vetorganizimit Studentor

student.union@umb.edu.al

Valbona ALIKAJ

Zyra e Orientimit Akademik

student.counseling@umb.edu.al

Fatjona QURKU

Zyra e Alumnit dhe Karrierës

careers@umb.edu.al

Studentet janë te mirepritur ne ambientet e zyrës dhe dhomës se ndenjes për te diskutuar probleme, ide ose iniciativa te ndryshme, ose thjesht për te përshëndetur.