Aplikim Online për Student Ambasador
Emri dhe mbiemri
E-Maili
Numri i kontaktit
Shkolla e fundit qe keni ndjekur
Mesatarja e notave
Adresa (Qyteti, Rruga, Apt#, ...)
shkruani kodin