E-Mail Adresat për Kontakte
     Elona BANO   
  Dekane e Studentëve

student.dean@umb.edu.al
     Anisa BRANO   
  Zyra e Shërbimeve Studentore

studclub.coord@umb.edu.al
     Erion KRISTO   
  Zyra e Vetorganizimit Studentore

student.union@umb.edu.al
Adresa dhe Telefoni
Adresa:
Tiranë, Rr."Sami Frashëri", Nr 41,
SHLUJ "Universiteti Marin Barleti",
Zyra e Shërbimeve Studentore
Tel. / Fax:
+355 04 2252 621
 
Forma për Kontakte
*
*
(zgjidhni email) *
*

 *